За всеки един собственик на имот, взел решение за неговата продажба, това е един важен, значителен и отговорен процес. Както и при всяка друга сделка, така е тук продавачът винаги се стреми да извлече максимума за себе си, като самият процес е нужно да не се проточва безкрайно във времето, а да се успее да се финализира в един разумен срок. Ние подхождаме с необходимото внимание към всеки един отделен имот, като това което ви предлагаме е:

  • Консултиране относно моментната реалната пазарна цена на имота
  • Първоначален оглед на място на имота
  • Обсъждане на предимства и недостатъци и евентуални възможности за леки подобрения с цел по-бърза продажба
  • Професионално заснемане
  • Професионален маркетинг и насочена реклама чрез използване на всички възможни канали
  • Координация и организиране на огледи на имота
  • Съдействие при водене на преговори и договаряне на условия с потенциални купувачи
  • Пълно съдействие за подготвяне на цялата документация необходима за изповядване на сделката
  • Присъствие на вашият брокер в деня на нотариалното изповядване
  • Пълно съдействие при предаване на владението на имота

Ако искате да продадете имот отделете не повече от 2 минути за да попълните нашата АНКЕТНА КАРТА, в която да посочите неговите параметри. Ние ще се свържем с вас веднага и ще започнем работа по намиране на точните клиенти.