Защо имате нужда от брокер на недвижими имоти?

Тъй като за съжаление пазарът на недвижими имоти в нашата страна все още не е напълно законово регулиран /все още се позволява изповядването на сделки директно между продавач и купувач без посредничеството на професионален брокер който да следи и оформи всичко, така че да е изцяло законово издържано/, това създава предпоставки за много неуредици, проблеми и дори значителен брой целенасочени имотни измами. Масова е заблудата при която хората , които не са наясно с пазара и особено тези, които за първи път купуват или продават имот, си мислят е, че ако си спестят комисиона за използване услугите на професионален посредник, всичко ще стане бързо и най-вече много по-евтино. Това обаче далеч не е така. Сделката с недвижима собственост е много специфична. Това не е нещо което масово/редовно човек прави през съзнателният си живот и има много тънкости и специфики. Най-просто казано парите, които се разменят при тези сделки са много големи и поради това ако не познавате добре материята и законовите разпоредби или не изпипате всичко до най-дребните детайли, това може да ви коства изключително много, както последващи проблеми и главоболия, така и загуба на значителни суми които могат да надвишат в десетки пъти комисионата, която бихте платили на професионален брокер. Именно за да се избегнат всички тези неща в развитите страни тези сделки са много строго законово регулирани и винаги се изповядват чрез посредничеството на специалист в областта.

Най-общо какво ще получите ако използвате услугите на професионалист – Сигурност и Защита. Сигурност за това, че няма да останете излъгани или ощетени. Ще изредим една малка част /далеч не изчерпателна/ от това какво всъщност трябва да направи за вас вашият брокер в зависимост от това от коя страна се намирате – на Продавача или Купувача.

Вашият личен брокер:

  • Ще ви консултира при определяне на максимално добрата РЕАЛНА цена на вашият имот съобразена и с времето за което е нужно да се финализира сделката
  • Ще направи професионално заснемане, маркетинг и реклама на имота използвайки всички възможни канали съобразени изцяло с развитието на технологиите, Интернет, социални мрежи и т.н.
  • Ще защитава винаги вашите интереси, ще ви консултира непрекъснато на всеки етап от процеса на търсене до затваряне на сделката
  • Ще оформи професионално и най-вече юридически издържано предварителният договор, като първи основен етап за достигане на покупко-продажбата. В него има много важни и специфични законови регламенти в зависимост от конкретният случай, които трябва да бъдат подробно разписани така че да защитават максимално и продавача и купувача така,че да не се допусне в никакъв случай някоя от страните да бъде ощетена по какъвто и да било начин.
  • Подробно ще набави и прегледа цялата документация по имота, ще уведоми страните при наличие на тежести или законови пречки по сделката. В зависимост от конкретния случай има много детайли, които следва да се проверят и гарантират – дали имота има ипотека, водят ли се дела оспорващи правото на собственост, реален ли е собственика, използван ли е имота като залог, имали претенции от наследници, трети лица и много, много други фактори, които детайлно се проследяват за да се гарантира неприкосновеността и безпрепятственото влизане във владение на новият собственик.
  • Ще провери всички варианти за финансиране на купувача, ще го консултира и насочи в големият обем от подобен тип услуги, така че да получи кредитиране при най-добрите възможни условия за него. Добрият брокер има контакти в много банкови институции и може да осигури условия, които иначе не биха били предложени на клиента, както и да спести много време в обработката и събирането на необходимата документация.
  • Координира подготвянето на окончателният договор /нотариалният акт/ като работи в сътрудничество с избраният нотариус така че всичко предварително да бъде професионално подготвено и страните по сделката да бъдат освободени от всякакви ангажименти относно обработката на документи и подготовката на сделката. Задължително присъства на самото изповядване като там също следи за евентуални възможни условия, които биха ощетили клиента му.
  • Съдейства напълно за въвеждане във владеене на новият собственик, освобождаване на имота във вида описан в договора и следи за изпълнението на всички клаузи по него.

Това са само малка част от нещата, за които ще се погрижи вашият брокер. Комисионата, която ще платите си заслужава напълно за това което ще получите в замяна – сигурност, спокойствие и безпроблемно протичане на една от може би най-важните сделки в живота ви. Разбира се като всеки отрасъл и тук има хора и компании, които нямат нужният професионален капацитет да извършват подобна дейност, за това и е много важно да се срещнете, разговаряте и да проучите добре вашите бъдещи партньори в света на сделките с недвижима собственост преди да предприемете каквито и да било действия относно покупката или продажбата на имот.

Това което ние от НИБОЗ – Недвижими имоти можем да гарантираме е професионализъм, детайлно познаване на всички аспекти на финансовата и правна рамка на имотните сделки, 24 часови консултации, сътрудничество с водещи юристи и експерти в областта, с което дори и най-сложните и заплетени казуси намират бързо своето правилно решение. Подхождаме винаги с нужното внимание към всеки клиент и всяка конкретна сделка. Защото важните сте ВИЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *